Seuraava kurssi

Päivämäärä

30.11.2023

Aika

08:00 - 22:00

Vammaisuuteen liittyvä tiedostava koulutus henkilöliikenteen kuljettajille – verkkokoulutus (joka arkipäivä ja lauantai)

Koulutuksen jälkeen osallistuja

 • tietää EU:n asetuksessa säädetyt matkustajien oikeudet linja-autoliikenteessä,
 • tunnistaa erilaiset vammaisuuden muodot ja niiden vaikutukset matkustajien toimintakykyyn ja osaa tukea heidän liikkumistaan julkisessa liikenteessä,
 • tunnistaa ja vähentää esteitä, joita vammaiset ja liikuntarajoitteiset henkilöt kohtaavat julkisen liikenteen käytössä,
 • tuntee vammaisten apuvälineet linja-autoissa ja osaa käyttää niitä turvallisesti,
 • käsittelee ja kuljettaa vammaisten apuvälineitä huolellisesti sekä osaa kiinnittää erilaiset pyörätuolit ajoneuvoon turvallisesti,
 • ymmärtää avustajakoiran merkityksen vammaisen henkilön liikkumiselle, tunnistaa hyväksytyn avustajakoiran ja varmistaa sen toimintaedellytykset linja-autossa,
 • käyttää erityisiä ihmissuhdetaitoja ja kommunikointimenetelmiä palvellessaan eri vammaisryhmiin kuuluvia matkustajia,
 • kuljettaa ajoneuvoa ennakoivasti ja turvallisesti vammaisten matkustajien tarpeet huomioiden,
 • toimii oikein hätä- ja onnettomuustilanteissa ottaen huomioon vammaiset matkustajat ja heidän erityistarpeensa evakuointitoimenpiteissä.

Koulutuksen sisältö vastaa Euroopan parlamentin asetuksen (EU) N:o 181/2011 16.
artiklassa säädettyjä ja asetuksen liitteessä II tarkemmin määriteltyjä Vammaisuuteen
liittyvän tietoisuutta lisäävän koulutuksen aiheita.

Kurssin hinta 79,00 €+ alv 24 % Lisäksi veloitetaan: Viranomaismaksu Traficomille: ammattipätevyys – jatkokoulutuksen rekisteröinti 11,00 € (alv 0 %) Verollinen kokonaishinta 108,96 €

Koulutus voidaan suorittaa valvomon aukioloaikoina:

 • Ma – to klo 8.00 – 22.00. Suoritus joko yhtenä päivänä tai kahdelle päivälle jaettuna (arkipyhät ks. alla).
 • Pe klo 8.00 – 16.00. Suoritus joko yhtenä päivänä tai kahdelle päivälle jaettuna (arkipyhät ks. alla).
 • La klo 8.00 – 16.00. Suoritettava kokonaan yhtenä päivänä, seuraavana päivänä valvomo on kiinni.
 • Sunnuntaisin ja arkipyhinä valvomo on suljettu.

Kun painat alla olevaa ILMOITTAUDU TÄSTÄ-linkkiä, pääset kalenterinäkymään, josta voit helposti todeta ja valita koulutuksen ajankohdat.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ