Kuljettajan ammattipätevyys

Kuorma- ja linja-auton kuljettamista koskeva lainsäädäntö edellyttää ammattimaisessa liikenteessä toimivalta kuljettajalta ammattipätevyyttä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että uudet alalle tulevat kuljettajat saavat ammattipätevyyden ensimmäisen kerran voimaan suoritettuaan perustason koulutuksen (140h/280h), kun taas ne kuljettajat, jotka ovat saaneet linja-autokortin ennen 10.9.2008 tai kuorma-autokortin ennen 10.9.2009, saavat ammattipätevyyden ensimmäisen kerran voimaan suoritettuaan jatkokoulutuksen (35h). Heiltä ei siis edellytetä perustason koulutusta.

Ammattipätevyyden ylläpito

Ammattipätevyys on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Ammattipätevyyden jatkaminen edellyttää jatkokoulutusta (ns. direktiivikoulutus) tuon viiden vuoden aikana. Jatkokoulutuksen kokonaismäärä on 35 tuntia, eli käytännössä viisi päivää (5 x 7h). Päivät voi käydä omaan tahtiin, kunhan ne on suoritettu viiden vuoden aikana. Koulutuspäivien aiheet voi valita itse yhtä lukuun ottamatta; ainoa pakollinen aihe on ennakoivan ja ympäristöystävällisen ajon koulutus. Muut neljä päivää voi valita vapaasti Traficomin hyväksymistä jatkokoulutuksista.

Ammattipätevyys myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan, kuitenkin enintään ajaksi, jonka haltijan ajo-oikeus on voimassa.

Ammattipätevyyden jatkohakemus

Suoritettuasi viisi jatkokoulutuspäivää, voit hakea ammattipätevyydellesi jatkoa aikaisintaan 6 kuukautta ennen nykyisen pätevyyden päättymistä. Tällöin ammattipätevyys jatkuu nykyisestä päättymispäivästä 5 vuotta eteenpäin. Jos ammattipätevyytesi voimassaolo on jo päättynyt, uusi viiden vuoden jakso alkaa viimeisimmän jatkokoulutuspäiväsi suorituksesta.

Hakemus ammattipätevyydestä tehdään Ajovarman toimipisteessä. 

Ammattipätevyys osoitetaan poliisille joko ammattipätevyyskortilla tai ajokorttiin tehtävällä merkinnällä.

Tästä pääset tarkistamaan Traficomiin rekisteröidyt jatkopäiväsi.